1
από Αγραφιώτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διατριβή
2
από Καβουνίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Διατριβή
3
από Βασιλειάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Διατριβή