1
από ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
2
από SOLIMAN H.A., ZYGOJANNIS N.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από Jansen B.J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο