1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
12
...ΤΕΕ...

Χάρτης