1
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
4
από ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
6
από SOLIMAN H.A., ZYGOJANNIS N.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
9
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
10
από Jansen B.J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
11
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
15
...ΤΕΕ...

Χάρτης