3

Βιβλίο
4
από ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ ΤΑΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5
6
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
από Βακαλόπουλος Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
11
από Μαρινάτος Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
12
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο