3
από Καρατζάς Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
7
από Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
10
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
11
από Ζαγορήσιου Μαρία., Γιαννουλέλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
12
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
14
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
17
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
20
από Καμπουράκης Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο