1
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από SOLIMAN H.A., ZYGOJANNIS N.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
από Jansen B.J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο
12
...ΤΕΕ...

Χάρτης