2

Βιβλίο
3
από ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ ΤΑΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
4
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
από Βακαλόπουλος Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
7
από Μαρινάτος Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
8
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο