41
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
42
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
43
από ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ ΤΑΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
44
από Σακελλαρίου Παν., Τεριακής Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διπλωματική Εργασία
45

Βιβλίο
46
από ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
47
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
48
49
50
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
51
από Γιακουμακάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
52
από SOLIMAN H.A., ZYGOJANNIS N.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
55
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
56
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
57
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
58
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
59
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
60
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο