1
από Παπαγρηγορίου Σπύρος, Chairman Vice
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
2
από Godoy R., TURRENT D., Ferraro R.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
3
από Godoy R., TURRENT D., Ferraro R.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
4
από Godoy R., TURRENT D., Ferraro R.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο