1
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο