1
από Hanson M.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
2
από Bryson R.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
3
από Dewinkel C.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
από WILL-WOLF SUS
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από MARTIN BRU., MCVEIGH J.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
από MCVEIGH J.C., MARTIN BRU.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
από Buehring W.A., Foell W.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
11
από Griese Helga
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
12
από SAMTUR HAR.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
13
από Dennis R.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
14
από RAGLAND KEN., Dennis R.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
15
από Dennis R.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
από Mitchell William J., Jacobson D.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο