Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Οργανισμοί 5 Περιβάλλον:Συστήματα πληροφοριών 5 Υπηρεσίες πληροφοριών 4 Αυτοματοποίηση:Υπηρεσίες πληροφοριών 3 Βάσεις δεδομένων:Βιβλιοθηκονομία 3 Εκθέματα μουσείων:Μουσειολογία 3 Επιστημονική έρευνα-Ευρώπη 3 περισσότερα ...
1
από Kerr M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
από Brimblecombe P., Clegg S., Reeves N.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Mattei Marina, Lazzarini Lorenzo, Pensabene Patrizio, Turi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Slavoshevskaya L., Smolyanitskaya O., Mozgovoy V.S., Petrova S.L., Rybalchencko O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Coyle R.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
10
από Simon Errol
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Crawford J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1994
The World of Learning online

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
14
από Steinboeck Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
19
από Hawkins J.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο