1
από Λυριτζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Esposito Daniela, Grazia Fichera Maria, Orazi Roberto, Valdarnini Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Belli Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Η περίληψη της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Milella Nicola, Fiore Nicola Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
8
από Βακαλόπουλος Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
10
από Μαρινάτος Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
12
από Burnham James
Στοιχεία έκδοσης: 1947

Βιβλίο