3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...

Λεξικό
13
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
17
από Banz Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού