2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Σεμινάριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
17
20
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...
Το πλήρες κείμενο

Συνέδριο