1
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Σεμινάριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο
6
από Σαμαράς Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο