Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αναβίωση Κτιρίων 2 Γεωτεχνική-Λεξικά 2 Μεταλλευτική τεχνολογία-Λεξικά 2 Μνημεία 2 Πολιτιστική Κληρονομιά 2 Τυποποίηση-Συνέδρια 2 Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη) 1 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο