2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
6
από Bouzoubaa N.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
15
από Σκοπελίτης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο