5
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ - Γραφείο Τεκμηρίωσης...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη
8
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ - Επιτροπή CIB...

Συμπόσιο