1
από Πενέλης Γ. Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
4
από Falconer T.J., PARK R.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Bowrick D.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
14
από Solnes Julius
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
από Okamoto Shunzo
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
από Daldy A.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
18
από Blume J., NEWMARK N., Corning L.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
19

Βιβλίο