1
από Αμπαδογιάννη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
2
από LEWISON GRA.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
3
από Affleck, Desbarats, Δημακόπουλος Δημήτρης, Lebensold, Sise
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Οικονομίδης - Δούμπας Κωνστ
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Chadirji
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κιτσίκης Κώστας, ΛΑΜΠΑΚΙΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κιτσίκης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κιτσίκης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κιτσίκης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού