1
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Elmroth A., Levin P.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Elder A.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διεθνείς οργανισμοί
5
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διεθνείς οργανισμοί
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διεθνείς οργανισμοί
9
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διεθνείς οργανισμοί
10
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ - Επιτροπή CIB...

Συμπόσιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
17
από McKay W.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
18
από England Richard
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Ρίζος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Ρίζος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού