1
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Μπαλοδήμου Ευχάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πίττας Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο