21
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας...

Συνέδριο
22
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
23
από Σούτος Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
24
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
25
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
26
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
27
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Οπτικός δίσκος
28
από Σκοπελίτης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
29
από Kerr M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
30
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
31
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
32
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
33
από WEBB SYL
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
34
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
35
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
36
από Thumann Albert, Mehta P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
37
από Belli Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Η περίληψη της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
38
από Casoli Antonella, Palla Gerardo, Pignagnoli Francesca
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
39
από Delalieux F., Sweevers H., Van Grieken R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
40
από Aires-Barros L., Mauricio A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου