1
από Δημακόπουλος Ηλίας, Μίχου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
10
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
11
από Μπακάλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Μεταπτυχιακή Διατριβή
12
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλιογραφία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλιογραφία
14
15
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
16
από Καλογιάννης Σταύρος Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ...

Βιβλιογραφία
18
από Βοσκοπούλου Χρυσούλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
20
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ...

Βιβλίο