1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο