1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο