1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο