3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΕ...

Συνέδριο