1
από Levi E.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
από Blachut T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Βουδούρης Γεώργιος, Μπαλτάς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
από Γεννηματάς Π..
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
από Ντόκας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
9
από Κατσάνος Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο