1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο