1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο