2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο