1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο