1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΕ...

Συνέδριο