1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο