2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο