1
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Αντωνιάδης Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
3
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ...

Βιβλίο