2
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
4
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
8
από Χολέβας Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1651

Βιβλίο