1
...ΤΕΕ...

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ...

Σεμινάριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ΤΕΕ...

Διάλεξη