1
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Muto Kiyoshi
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
από Τέγος Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο