1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο