1
από Σπανάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
από Ρογκάν Αδελκής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο