1
από Στάμου Α., Βογιατζής Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Imhoff Karl, Imhoff Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο