2
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
3
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
5
από Παπαγεωργίου - Βενετάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
6
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο