5
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
11
από Muto Kiyoshi
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
12
από Τέγος Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
13

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο