1
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
3
από Blachut T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
4
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
...ΤΕΕ...

Βιβλίο