1
2
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Σπανάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Βιβλίο