1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλιογραφία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ...

Βιβλιογραφία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο